fbpx

Finanțare nerambursabilă pentru proiectul “Consolidarea sistemului de management anticorupție“

Data publicării:

Municipiul București anunță începerea activităților proiectului “Consolidarea sistemului de management anticorupție”, Cod SMIS 152154 / Cod SIPOCA 1152.

Proiectul va fi implementat în baza unei finanțări nerambursabile acordate prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 – 2020, Axa prioritară 2: Administrație și sistem judiciar accesibile și transparente, Obiectivul Specific 2.2: Creșterea transparenței, eticii și integrității în cadrul autorităților și instituțiilor publice.

Astfel, Municipiul București a încheiat în data de 09.06.2022 Contractul de finanțare nr. 731 cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 – 2020.

Obiectivul general al proiectului este reprezentat de consolidarea sistemului de management anticorupție, creșterea eticii, transparenței, integrității și competenței la nivelul Primăriei Municipiului București și al instituțiilor aflate în subordonare/coordonare.

Rezultatele așteptate ale proiectului sunt următoarele:

Rezultat proiect 1 – Raport privind derularea atelierelor de lucru pentru implementarea managementului riscurilor de corupție si Registrul riscurilor de corupție actualizat si adoptat.

Rezultat proiect 2 – Doua proceduri elaborate și adoptate la nivelul PMB, respectiv: procedura privind evaluarea incidentelor de integritate si procedura privind activitatea consilierului de etică. Rezultat proiect 3 – 175 angajați cu funcții de conducere si de execuție din cadrul PMB si al instituțiilor aflate în subordonare/coordonare vor fi instruite în domeniul prevenirii corupției, transparentei, eticii și integrității.

Rezultat proiect 4 – O campanie de conștientizare derulată privind fenomenul corupției în administrația publică locală

Rezultat proiect 5 – Un raport aferent sondajului de opinie privind percepția în rândul cetățenilor cu privire la fenomenul corupției în APL si un raport de cercetare sociologica privind percepția personalului din cadrul PMB și al instituțiilor aflate în subordonare/coordonare cu privire la fenomenul corupției APL.

Proiectul este prevăzut a se derula în Municipiul București în perioada 09.06.2022 – 08.10.2023 și are o valoare totală de 301.898,59 lei, valoarea cofinanțării UE fiind de 203.499,67 lei.

Beneficiar: Municipiul București
Partener:Direcția Generală Anticorupție
Contact
website: www.pmb.ro
email: cabinetpg@pmb.ro
telefon: 021.305.55.00

Ultimele articole

Mai multe din aceeași categorie
Related

Gala Națională a Antreprenoriatului Feminin OFA UGIR a premiat excelența pe 1 martie

Cu ocazia intrării în cel de-al V-lea an de...

„Flori pentru mama”, expoziție de pictură în București

În data de 05 martie a.c., la The Bridge...

Patronatul OFA UGIR a conturat o nouă viziune asupra rolului României în noua economie europeană

Patronatul Organizația Femeilor Antreprenor (OFA) din Uniunea Generală a...

Patronatul OFA UGIR propune o nouă viziune asupra rolului României în economia europeană

Într-o perioadă caracterizată prin transformări rapide și conexiuni din...